Ateliers Fermerie en Hiphuis samen

Atelier De Fermerie en het HipHuis hebben elkaar gevonden! We gaan samenwerken in het oude Geertruidenziekenhuis aan de Fesevurstraat. Zo verbreden we de mogelijkheden voor dagbesteding en beschut werk.

Het HipHuis is een creatief magazijn dat restafval van bedrijven uit de omgeving verzamelt, bewerkt en verkoopt. Mensen met een dagbestedingindicatie participeren hierin. Atelier De Fermerie biedt kunstzinnige en creatieve begeleiding en dagbesteding. We werken, als het ware, in elkaars verlengde. Zo kunnen we mensen op verschillende treden van de participatieladder verder helpen. Van sociale activering, dagbesteding tot (beschut of leer-) werk. We proberen daar ook de buurt bij te betrekken, want we geloven erg in het leren van en met elkaar.

ARToMoNDo-atelier De Fermerie was (precies!) 5 jaar gevestigd in De Fermerie aan het Muggeplein in Deventer. Het HipHuis opende februari jl haar deuren aan de Fesevurstraat. Samen bieden we op dit moment aan ongeveer 25 mensen dagbesteding en beschut werk. Daarnaast bieden we voor het werkveld teambuilding, workshops en ‘train de trainer’ aan.

We zijn erg blij met onze nieuwe mogelijkheden. We hopen dat u ons weet te vinden. Graag nodigen we u uit om met ons en onze deelnemers een drankje te drinken. We doen dat 1 oktober as om 16.00 uur. Komt u ook? Uiteraard bent u ook op een andere datum of tijdstip ook van harte welkom.

ArtoHip