Logeerhuis Salland

Voor kinderen en jongeren met een ‘participatie’ achterstand of andere kwetsbare positie in de samenleving is deelname aan de activiteiten van het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Ze zijn beperkter in het kiezen van onderwijs, passende vrijetijdsbesteding en allerlei dagelijkse beslissingen worden vaak noodgedwongen voor hen genomen. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen specialistische hulp bieden. Wij zijn zo’n organisatie. Gewoon waar mogelijk en bijzonder waar nodig, willen wij bijdragen aan het veraangenamen van hun leven. Rekening houdend met ieders eigenheid, stellen wij in ons werk de individuele wensen, capaciteiten en talenten van de kinderen centraal.

Logeerhuis Salland

Logeerhuis Salland is onderdeel van Leefstijlpraktijk Salland. Wij bieden dag- en logeeropvang voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit kan op woensdag, in de weekenden en in de schoolvakanties. Gezelligheid en ontspanning staan bij ons hoog in het vaandel: ‘vrije tijd is blije tijd’. Wij streven ernaar dat onze gasten zich thuis voelen en graag komen logeren. Toen we een logeerkindje dan ook vroegen wat er zo leuk is aan het Logeerhuis kregen we het volgende antwoord:
‘Het is leuk om samen met andere kinderen van het Logeerhuis te zijn. We kunnen met elkaar lachen en samen dingen doen.’
Heeft uw kind een indicatie kortdurend verblijf? In een gemoedelijke sfeer kan uw kind genieten van zijn of haar vrije tijd en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er is voldoende individuele aandacht en daarnaast ook ruimte voor samen (leren) spelen, samen delen en samen doen. Rekening houdend met de leeftijd wordt iedereen betrokken bij kleine taken en andere dingen van de dag.

Wie zorgt er voor uw kind?

Het team van Logeerhuis Salland bestaat uit een afgewogen mix van ervaren pedagogische en anders geschoolde mensen. Daarnaast bieden we altijd stageplaatsen aan jonge mensen in opleiding (MBO, HBO en WO). We staan garant voor begeleiding die gewoon is waar mogelijk en speciaal waar nodig. Een Orthopedagoog coacht en draagt zorg voor een kwalitatief goede ondersteuning. Medewerkers van Logeerhuis Salland draaien zoveel mogelijk vaste diensten op eenzelfde groep.

Waarom kiest u voor Logeerhuis Salland?

  • Om uw zoon/dochter een gezellige dag/weekend te laten beleven buiten uw gezinssituatie.
  • Om uw kind nieuwe ontwikkelingskansen te bieden.
  • Om uw kind nieuwe ervaring te laten opdoen in een eigen weg naar zelfstandigheid.
  • Om uw kind nieuwe ervaring te laten opdoen in het besteden van vrije tijd.
  • Om uw kind in een ongedwongen situatie omgang te bieden met andere kinderen en volwassenen.

Midweek logeren

Naast de reguliere dag- en logeeropvang, biedt Logeerhuis Salland ook (extra) logeermogelijkheden van zondagavond tot donderdagochtend. De midweekopvang biedt ook logeermogelijkheden voor jongeren vanaf 18 jaar. Logeerhuis Salland maakt hiermee haar aanbod compleet en biedt een totaaloplossing voor elke verblijfsbehoefte. Logeerhuis Salland beoogt een veilige thuishaven te zijn waar jongeren tot hun recht komen, zich optimaal kunnen ontplooien naar vermogen en voorbereid worden op een zelfstandiger (of andere) vorm van wonen.

Contactgegevens

Logeerhuis Salland

Adres: Hamelweg 8b, 8131 RV Wijhe

Telefoon: 06 123 848 29 (Lilian Nijland)

Stuur een mail of bezoek de website

Mogelijke activiteiten

‘Activiteiten’ is voor ons een heel breed begrip. Hieronder vallen diverse zowel inspannende als ontspannende bezigheden. Bijv. lekker buiten of binnen spelen, knutselen, lezen, computeren, muziek luisteren, een dvd-tje kijken, in de tuin spelen helpen, zwemmen, trampoline springen, wandelen (met de hond), fietsen, vissen, helpen met koken, winkelen, bowlen, relaxen, sporten of naar de kinderboerderij.