Over Kleinschalige Zorg Salland

Algemene informatie


De leden van Kleinschalige zorg Salland bieden o.a. dagbesteding en logeeropvang voor mensen met een beperking. De doelgroep bestaat uit zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Deelnemers kunnen er zowel terecht via PGB als met Zorg in Natura.

De leden van KZS zijn zelfstandige ondernemingen, die ieder zorg bieden. Wat hen bindt is een gezamenlijke visie op hoe de zorg in deze tijd geleverd kan worden. Alle leden staan ook voor een hoog niveau van kwaliteit van zorg.

KZS bestaat onder meer uit ateliers, zorgboerderijen, kwekerijen en leer-werkbedrijven. Wat de aangesloten bedrijven bindt is de opvatting over hoe je zorg geeft: de leden van KZS maken door de kleinschaligheid zorg persoonlijk.

De leden van KZS zijn te vinden in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Hoe werkt KZS?


KZS functioneert als een kennis-platform voor de aangesloten leden. Informatie over nieuwe ontwikkelingen wordt met elkaar besproken en gedeeld. Dit gebeurt tijdens algemene vergaderingen en themabijeenkomsten.

KZS biedt voor de aangesloten leden een kwaliteitsstandaard, met kwaliteitskaarten. Voor deze kaarten is gebruik gemaakt van onderdelen van het ISO 9001 zorgsysteem, aangevuld met de voorwaarden uit de raamovereenkomsten van de gemeenten uit het werkgebied van KZS. Nieuwe leden krijgen ondersteuning vanuit KZS en een jaar de tijd om deze kwaliteitsstandaard ook toe te passen op hun bedrijf.

De leden kiezen om de twee jaar uit hun midden een bestuur. Het bestuur vergadert maandelijks en vormt de verbindende schakel tussen de aangesloten leden en de verschillende werkgroepen van KZS.

De leden van KZS voeren ieder een eigen onderneming en zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bedrijf. Het bestuur van KZS vertegenwoordigt de aangesloten leden op bijeenkomsten van de gemeenten in het werkgebied van KZS.

De leden betalen jaarlijks een contributie voor deelname aan KZS. Deelname aan KZS staat open voor zorgondernemingen in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, die de kleinschalige werkwijze van KZS onderschrijven.