Kleinschalig

Cliënten ontvangen professionele zorg en begeleiding in een kleine, veilige setting, met vaste begeleiders.

Persoonlijk

De leden van KZS kennen de deelnemers én hun netwerk en maken op deze manier de zorg persoonlijk.

Maatwerk

De geboden zorg en begeleiding is precies op maat, niets meer en niets minder.

Kleinschalige Zorg Salland: “Wij maken zorg persoonlijk”

KZS is een vereniging van zelfstandige kleinschalige ondernemingen. De aangesloten leden samen werken aan zorg en begeleiding op maat, met oog voor individuele wensen, mogelijkheden en behoeften.

Betrokkenheid

De ondernemers binnen KZS tonen een grote betrokkenheid bij hun deelnemers. De aangesloten leden helpen bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid op verschillende levensgebieden. Zij ondersteunen de deelnemer bij het vinden van passende zorg en zo mogelijk betaald werk.

Kwaliteit(sverbetering)

De ondernemers van KZS werken samen structureel aan kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband biedt de aangesloten leden deskundigheid en creativiteit bij het vinden van oplossingen. Zo bieden zij zorg en begeleiding die betaalbaar, efficiënt en persoonlijk is. De basis voor een gezond klimaat voor zorg en begeleiding in Salland.