Zorgboerderij De Sammiehoeve

Zorgboerderij de Sammiehoeve, een plezierige, leerzame en ontspannen dag op de boerderij! Onder deskundige begeleiding biedt de Sammiehoeve kleinschalige dagbesteding, op de woensdagmiddag en zaterdag voor kinderen tussen 4 en 12 jaar met een hulpvraag met betrekking tot gedrag. Met als visie een plezierig, leerzaam en ontspannend aanbod te creëren binnen een veilige, gestructureerde en vertrouwde omgeving. In die veilige, gestructureerde en vertrouwde omgeving biedt de Sammiehoeve concrete ‘boerderij’ activiteiten aan gericht op ontspanning, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden. Samen wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen van het kind. Plezier en ontspanning staan bij ons voorop!

Doel:

De Sammiehoeve heeft als doel om kinderen tot rust te laten komen, zichzelf te laten zijn en te laten ervaren welke talenten zij hebben en dat deze gewaardeerd worden. In een rustige, open en ontspannen sfeer vinden zij (zelf)acceptatie en wordt er gekeken naar de mogelijkheden en talenten van de kinderen. Er wordt veel ingestoken op de (vertrouwens)relatie tussen de zorgboerin en de kinderen maar ook in de omgang met dieren en andere personen. Daarnaast biedt de Sammiehoeve de thuissituatie een stuk ontlasting. Zorgboerderij de Sammiehoeve is een plek waar kinderen zichzelf mogen zijn, met anderen kunnen samenspelen en -werken en een uitlaatklep kunnen vinden. Werken en spelen in de buitenlucht, het verzorgen van de dieren en het erf en een uitdagend activiteitenaanbod zorgen ervoor dat de kinderen plezier hebben en ontspanning vinden. Kortom een leerzame, ontspannen en plezierige tijd op de Sammiehoeve.

Doelgroep:

Zorgboerderij de Sammiehoeve biedt kleinschalige dagbesteding voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dagbesteding voor kinderen met een hulpvraag met betrekking tot gedrags-, cognitieve- en sociaal emotionele problemen. Te denken valt aan kinderen met ADHD, ADD, Autisme Spectrum Stoornis, hechtingsproblematiek, PTSS of ontwikkelingsachterstanden.

Contactgegevens

Contactpersoon: Marlous Hartkamp

Adres: Vettewinkelweg 5, 8131 SZ Wijhe

Mobiel: 06-18815329

Bezoek de website

Mogelijke activiteiten

  • Dierverzorging (schapen, hond, poezen, ezels en paard)
  • Klussen in en om de boerderij
  • Onderhouden van het erf
  • Tuinieren
  • Koken/bakken
  • Creatieve activiteiten/knutselen
  • Spelletjes
  • Binnen- en buitenspel